• 88593234-8
  • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00
رول کاغذی

رول کاغذی

این نوع رول ها برای ماشین حساب و صندوق های غیرحرارتی در انواع سایزها تولید می شود. کاغذ این نوع رول ها 60 گرم و 70 گرم مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع رول ها در عرض 57 ، 75 و 79 با مغزی 12 ، 18 ، 25 و متراژ 18 تا 400 متر بسته به درخواست مشتری تولید می شود.

تاریخ

05 آذر 1394

مجموعه ها

محصولات